Zásady ochrany osobních údajů 

Ochrana vašich informací a vašeho soukromí při používání našich webových stránek je naší nejvyšší prioritou. Za tímto účelem přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, jejichž smyslem je zajistit váš klid a pohodlí při používání našich webových stránek. Tyto zásady stanovují pravidla a rozsah zpracování vašich údajů z naší strany a vaše související práva a povinnosti. 

  

Termíny a definice: 

 • Webová stránka – internetový obchod na adrese www.eleenscent.cz 
 • Uživatel – fyzická osoba používající webovou stránku. 
 • Správce – správce údajů Lenka Goliášová, IČO 88650472 
 • GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

  

Správcem údajů je: 

Správcem Vašich osobních údajů je Lenka Goliášová, IČO 88650472, adresa Osvobození 297, Bučovice 68500 

– e-mailem: obchod@eleenscent.cz 

  

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů 


 

 1. Online nakupování a služby

Vaše údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění kupní smlouvy a nabízení našich dalších služeb, jako je: 

 1. a)  poskytování webových stránek a mobilních aplikací za účelem prezentace a prodeje našich produktů;
 2. b)  zahajování pravidelných a opakujících se propagačních programů;
 3. c)  zpracování uzavřených transakcí, což zahrnuje například zúčtování plateb a expedici zboží;
 4. d)  vyřizování a zpracování požadavků souvisejících s právy spotřebitelů, například v rámci zákonné záruky nebo vrácení zboží před i po uzavření kupní smlouvy, a to i prostřednictvím přímého kontaktu (telefon, e-mail);
 5. e)  poskytování vlastních informací, zpráv, zpravodajů a jiné přímé komunikaci
 6. f)  zaručení bezpečnosti, funkčnosti a stability našich služeb na všech úrovních;
 7. g)  vyhodnocení a měřitelnost údajů souvisejících s nákupním procesem, včetně vrácení a zrušení provedených Uživatelem.

  

  

 1. Reklama a průzkum trhu, analýza dat

V rámci analýz dat, včetně průzkumu trhu, používáme vaše údaje pro naše vlastní propagační potřeby, abychom mohli: 

 1. a)  vytvářet cílové skupiny uživatelů (také na sociálních sítích, jako je Facebook) s podobnými zájmy a očekáváními, podobným přístupem k používání webových stránek nebo nakupování (segmentace);
 2. b)  propagovat naše produkty a služby;
 3. c)  plánovat a analyzovat účinnost propagačních aktivit v rámci cílových skupin;
 4. d)  zlepšovat a přizpůsobovat propagační aktivity týkající se našich vlastních produktů a služeb.

  

Jaké údaje zpracováváme 

 • Chcete-li zaregistrovat svůj účet na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa. 
 • Abychom vám umožnili používat a spravovat svůj účet na webové stránce: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa (ulice, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, země) 
 • Za účelem plnění vašich kupních smluv zaregistrovaných na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, země) 
 • Za účelem plnění smluv uzavřených bez vaší registrace na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, stát) 
 • Aby bylo možné provést vypořádání týkající se vámi vráceného zboží: číslo bankovního účtu. 
 • Abyste nás mohli kontaktovat: jméno, příjmení, transakční údaje (doručovací adresa, objednané položky), kontaktní údaje (poštovní adresa včetně ulice, čísla budovy, čísla bytu, PSČ, města nebo obce, země, e-mailové adresy, telefonního čísla) 

Práva subjektů, jejichž údaje zpracováváme 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: 

 • Odstranit své údaje bez udání důvodu; to může případně vést ke smazání vašeho účtu na webové stránce. 
 • Vznést námitku proti zpracování vašich údajů v omezené nebo plné míře a pro konkrétní účel. 
 • Omezit zpracování svých údajů na určitou dobu nebo v určitém rozsahu. 
 • Opravit nebo upravit své osobní údaje. Změny můžete provádět i svépomocí po přihlášení na webovou stránku v sekci „Moje údaje“. 
 • Být informováni o rozsahu zpracování osobních údajů. 

 

Odeslání žádostí a výkon vašich práv nebudou mít žádný vliv na naše dokončené akce. Informace o výsledku vaší žádosti obdržíte do měsíce od jejího podání. 

Údaje o vašich transakcích uchováváme po dobu vyplývající z daňových právních předpisů nebo za účelem zajištění našich zájmů coby správce údajů shromažďováním důkazů souvisejících s vyhodnocováním reklamací nebo vracením zboží. Vymazání vašich údajů z vaší strany nezastaví jejich zpracování v uvedeném ohledu. 

Komunikace ve vztahu k osobním údajům 

Můžete nám zaslat jakékoli žádosti nebo oznámení týkající se osobních údajů, a to libovolným způsobem: 

 • E-mailem: obchod@eleenscent.cz 
 • Telefonicky: +420 776516861 
 • Kontaktním formulářem na webové stránce. 
 • Poštou: Lenka Goliášová Osvobození 297, 685 00 Bučovice 

Doba uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje uchováváme po dobu: 

 1. a)  existence vašeho účtu na webové stránce,
 2. b)  vyplývající z daňové legislativy (transakční údaje) – 5 let po skončení daňového roku, kdy nám vznikla daňová povinnost,
 3. c)  vyplývající z používání zákaznického servisu (v jakékoli podobě) – 2 roky po každém jednotlivém kontaktu,
 4. e)  přímé propagace našich produktů – dokud nevyjádříte platnou a oprávněnou námitku,
 5. f)  vašeho čekání na oznámení o dostupnosti produktu – až 6 měsíců od vaší žádosti,
 6. g) statistických aktivit, uplatňování nebo obhajoby nároků (např. stížností) – do uplynutí lhůty stanovené pro uplatnění nároku podle platných zákonů.

  

Soubory cookie 

Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informační údaje, které umožňují správné fungování webových stránek. Jsou ukládány na vašich koncových zařízeních. Soubory cookie umožňují rozpoznání zařízení a správné přizpůsobení vzhledu webových stránek dle vašich preferencí. Soubory cookie jsou nezbytné ke správnému přihlášení na webové stránky a k bezproblémovému používání všech funkcí. Cookies nás informují o vaší aktivitě na webových stránkách, ale neumožňují plnou identifikaci vaší osoby. Soubory cookie mohou být použity například za účelem: 

 1. a)  přizpůsobení obsahu webových stránek vašim preferencím a optimalizace používání webových stránek,
 2. b)  vytváření statistik, které nám pomohou porozumět tomu, jak používáte naše webové stránky, abychom mohli zobrazovat obsah odpovídající vašim módním preferencím,
 3. c)  udržování relace,
 4. d)  poskytování propagačního obsahu týkajícího se našich produktů, aby odpovídal vašim potřebám.

 

Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics 

Naše stránky používají mechanismy rozboru služeb společnosti Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager používají soubory cookie k rozboru způsobu používání webových stránek. Informace získané od souborů cookie se předávají na servery Google v USA a archivují se. 

Pokud je při návštěvě naší webové stránky aktivována funkce anonymizace IP adresy, společnost Google zkrátí vaši uživatelskou IP adresu. Toto platí v členských státech Evropské unie a v jiných zemích uvedených v dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve zvláštních případech je celá adresa IP odeslána na server Google v USA, kde se zkrátí. Tímto způsobem účinkuje funkce anonymizace IP adresy na naší webové stránce. 

Na základě žádosti od provozovatele webové stránky využívá společnost Google získané informace k analýze provozu na webové stránce a k přípravě zpráv o používání webové stránky a dalších služeb spojených s používáním webové stránky. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není archivována spolu s jinými údaji Google. 

Nastavení souborů cookie lze provádět ve webovém prohlížeči. Vaše nastavení může ohrozit plné využití některých funkcí webových stránek. Můžete zablokovat ukládání údajů o používání webové stránky (včetně IP adresy) shromažďovaných soubory cookie a jejich předávání společnosti Google i jejich sdílení společností Google stažením a instalací zásuvného modulu, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Službu Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek, k jejich vylepšení a k prezentaci atraktivních produktů našich značek. 

Google Ads 

Účelem používání služby Google Ads je propagace produktů našich značek prostřednictvím služby Google Ads na externích webových stránkách. Na základě získaných dat z reklamních kampaní můžeme určit úspěšnost našich propagačních aktivit. Za tímto účelem vám zobrazujeme pouze takové reklamy, které jsou v souladu s vašimi módními preferencemi, přičemž naším cílem je vylepšit naši webovou stránku tak, aby byla pro vás co nejpřitažlivější. Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím reklamy společnosti Google, služby Google Ads, do vašeho počítače se uloží soubory cookie, které však neumožní vaši úplnou identifikaci. Shromažďované informace se mohou týkat zobrazování konkrétních reklam na webových stránkách, ve vyhledávači Google a od partnerů společnosti Google. Pokud jste registrovaný uživatel s účtem Google, může společnost Google propojit váš proces návštěvy našich stránek s vaším účtem. Pokud nejste registrovaným uživatelem s účtem Google nebo nejste přihlášeni, společnost Google může rovněž ukládat informace o vaší IP adrese. 

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360 

Používáme mechanismy analýzy webových služeb od Google Marketing Platform, jako je Display & Video 360, Campaign Manager 360 a Search Ads 360. Naše webové stránky používají značku Floodlight DV360 k posuzování efektivity propagačních a reklamních kampaní našich značek. Účelem je optimalizovat zobrazování určitých reklam tak, aby odpovídaly vašim preferencím či módnímu vkusu. Nástroj umožňuje sbírání a ukládání informací týkajících se reklam, na které klikáte, stejně jako informací odvíjejících se od vašeho chování na webových stránkách třetích stran. Společnost Google využívá ID souborů cookie k zaznamenávání reklam, které jsou ve vašem prohlížeči zobrazovány, čímž může bránit tomu, aby se vám zobrazily vícekrát. Společnost Google může použít ID souborů cookie také k zaznamenání konverzí souvisejících s reklamními požadavky. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, jako jsou e-mailové adresy, příjmení nebo domovské adresy. Tento nástroj umožňuje vašemu prohlížeči automatické připojení k serveru společnosti Google. 

  

Naším cílem je představovat vám zboží našich značek, které odpovídá vašim zájmům. 

  

Pro další informace ohledně Google Marketing Platform přejděte na adresu https://marketingplatform.google.com/about/. 

  

Zamítnutí marketingových nástrojů 

  

Nastavení souborů cookie lze provádět ve webovém prohlížeči. Vaše nastavení může ohrozit plné využití některých funkcí webových stránek. Ukládání údajů o používání webové stránky (včetně IP adresy) shromažďovaných soubory cookie a jejich předávání společnosti Google i jejich sdílení společností Google můžete zablokovat stažením a instalací zásuvného modulu, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Pokud si nepřejete dostávat personalizované prezentace našich produktů nebo reklamy od našich partnerů, můžete zvolit následující řešení: 

 • Vyberte vhodné nastavení ve svém prohlížeči deaktivací souborů cookie třetích stran. Pro další informace nahlédněte do zásad používání souborů cookie. 
 • Zakažte soubory cookie pro měření konverzí, tj. deaktivujte soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.cz/settings/ads. Tato nastavení budou po vymazání souborů cookie vymazána. 
 • Zakažte personalizované reklamy, které jsou součástí kampaně „O reklamách“ na adrese http://www.aboutads.info/choices. Po vymazání souborů cookie budou tato nastavení vymazána. 
 1. b)    Vyberte trvalý zákaz souborů cookie v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin;. Mějte však na paměti, že toto nastavení může omezit funkčnost našich webových stránek.

  

Změny zásad ochrany osobních údajů 

Služby a funkce webových stránek se mohou změnit, což znamená, že v budoucnu mohou být zásady ochrany osobních údajů předmětem změny. Informace o nových verzích dokumentu oznámíme na webových stránkách. Dokument je poskytován pro informační účely. Výše uvedené informace jsme revidovali dne 07.01.2023 

Zásady používání souborů cookies

 

Soubory cookies a podobné technologie, které slouží k získávání informací o vašem prohlížeči, používáme k tomu, abychom dokázali zlepšit vaše pohodlí a bezpečnost při používání našich webových stránek. Respektujeme vaše soukromí, svá nastavení souborů cookies si proto můžete kdykoli upravit. Většina webových prohlížečů umožňuje nastavení souborů cookies zobrazit, smazat a spravovat. Uložené informace nám pomáhají vylepšovat naše zboží, aby odpovídalo vašim preferencím. 

 

Co jsou soubory cookies?

 

Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané serverem nebo aplikací online obchodu, které se ukládají na koncovém zařízení zákazníka (například na počítači nebo chytrém telefonu). Jsou používány k ukládání informací i analytických a statistických dat, která jsou potřebná pro řádnou funkčnost služeb a pro přizpůsobení obchodu vašim preferencím. Soubory cookies žádným způsobem neovlivňují vaše zařízení, ani na koncovém zařízení nemění nastavení. Podle druhu se soubory cookies buď odstraní po uzavření prohlížeče (relační soubory cookies), nebo se na určitou dobu uloží do zařízení (trvalé soubory cookies). Soubory cookies nám pomáhají vylepšovat naše služby.

 

 

Které technologie souborů cookies používáme?

Náš online obchod využívá technologie, které ukládají data na koncových zařízeních, a to pro analytické a marketingové účely a pro zajištění řádného fungování obchodu, abychom mohli optimálně ladit naše zboží a služby podle vašich očekávání. Webové stránky mohou používat funkce, které jsou podobné souborům cookies (např. místní úložiště), proto se zde předložené informace vztahují i na tyto technologie.

Na koho se technologie souborů cookies vztahují?

 

Soubory cookies (nebo podobné technologie) využíváme pokaždé, když použijete naše služby prostřednictvím aplikace nebo online obchodu. Soubory cookies jsou ukládány na vašem zařízení v závislosti na vašich preferencích a nastavení vašeho zařízení (např. nastavení webového prohlížeče).

 

Ukládají soubory cookies osobní údaje?

 

Ukládané informace neobsahují žádné osobní údaje, na základě kterých by vás bylo možné přímo identifikovat. Některé informace se ale mohou osobními údaji stát, pokud jsou zkombinovány s daty získanými na základě vaší registrace na našich webových stránkách.

 

Za jakým účelem soubory cookies používáme?

 

Soubory cookies jsou nutné pro řádný chod a používání online obchodu a v tomto kontextu dochází k ukládání informací za účely:

 

 • ověřování přihlášeného uživatele,
 • ukládání zboží vloženého do košíku při nakupování na webových stránkách,
 • vyhodnocení a měřitelnost údajů souvisejících s nákupním procesem,
 • zaručení bezpečnosti.

 

K používání základních souborů cookies není potřebný váš souhlas.

 

Abychom mohli zvýšit pohodlí a bezpečnost vaší návštěvy online obchodu, používáme funkční a personalizované soubory cookies k ukládání následujících informací:

 

 • přizpůsobení zboží preferencím uživatelů, kteří navštěvují naše online obchody,
 • preference uživatelů týkající se filtrovaného zboží, jazyka, místa, věku a pohlaví,
 • historie prohlížení, času stráveného na webových stránkách,
 • identifikace uživatele co se týče zobrazovaného obsahu odpovídajícího preferencím uživatele.

 

Analytické soubory cookies ukládají informace týkající se toho, jak webovou stránku používáte. Pomáhají nám vylepšovat naše zboží a služby a umožňují vám používat naše webové stránky co nejlepším způsobem. Analytické systémy shromažďují následující informace:

 

 • technické údaje o druhu webového prohlížeče a IP adrese,
 • kolik času trávíte na webových stránkách obchodu,
 • kroky, které uživatel na webových stránkách podniká (např. příprava nákupního seznamu, vytváření objednávky, kroky podniknuté během vytváření objednávky),
 • reakce uživatele na propagované zboží.

 

Reklamní soubory cookies jsou používány v souladu s vašimi preferencemi, aby se vám zobrazovalo zboží a služby, které optimálně odpovídají vašim potřebám. Ukládáme je, abychom:

 • uživatelům zajistili pohodlí v našich online obchodech,
 • mohli kontaktovat odběratele newsletteru,
 • stanovili míru úspěšnosti našich marketingových kampaní.

 

Naše používání funkčních, analytických a marketingových souborů cookies vyžaduje váš souhlas.

 

Smazání souborů cookies

 

Výchozí webové prohlížeče nebo jiný software instalovaný na počítači či jiném zařízení uživatele připojeném k internetu umožňuje umisťování určitých typů souborů cookies na zařízení. Soubory cookies pocházející z našeho online obchodu nebo od našich partnerů můžete kdykoli smazat nebo zablokovat ve svém nastavení ochrany soukromí, a to změnou nastavení vašeho prohlížeče. Způsob blokování/smazání souborů cookies se liší v závislosti na tom, jaký webový prohlížeč používáte. Abyste zjistili, jak soubory cookies smazat, přejděte do sekce Nápověda ve svém webovém prohlížeči. Například soubory cookies v prohlížeči Internet Explorer lze změnit takto: Nástroje -> Možnosti internetu -> Osobní údaje; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nastavení -> Soukromí a zabezpečení; a v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Ochrana soukromí a zabezpečení -> Soubory cookie a jiná data webů.

 

Níže najdete odkazy na webové prohlížeče (s informacemi o tom, jak upravit jejich nastavení na vašem koncovém zařízení):

 

 • Chrome

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)

 • Internet Explorer

(https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)

 • Firefox

(https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)

 • Opera

(https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)

 • Microsoft Edge

(https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)

 • Safari

(https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

 

Informace týkající se správy souborů cookies na mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení lze najít v uživatelské příručce/manuálu daného telefonu či mobilního zařízení.

 

Nezapomínejte, že účel ukládání souborů cookies je poskytnout vám přístup k řádnému a nepřerušovanému používání našich webových stránek a zajistit vám v našich online obchodech pohodlný nákup, který by byl v souladu s vašimi vlastními preferencemi a módním vkusem.

 

Smazání souborů cookies neznamená, že Správcem dojde ke smazání osobních údajů získaných prostřednictvím souborů cookies